The Lean and Agile (anti) Patterns

Predavač: Damir Prusac.

Stvaranje prave responzivne, fleksibilne i učinkovite organizacije vezano je prakse koje su bazirane na agilnim i lean metodologijama. Bitno je razumjeti principe na kojima se te prakse baziraju i kulturu stvorenu na tim principima. Takva kultura je podržana i održana atmosferom koju stvara agilni leadership koji nije vezan isključivo za ljude koji su menadžeri. Tu kulturu je teško sagraditi sa spomenutim principima, a lako uništiti s krivim ponašanjem.

Jednostavnim modelom ponašanja koji ćemo predstaviti, ovo predavanje će prezentirati principe kojima se moramo voditi, ali i pokazati klasične negativne obrasce djelovanja i njihov učinak na rast i transformaciju prema agilnoj organizaciji.