Tehnike upravljanja prioritetima portfelja u lean/agile okruženju

Predavač: Davor Čengija.

Jednom kad znamo što treba raditi, lean i agile vrijednosti i koncepti znatno pomažu u realizaciji. No pravo je pitanje kako odabrati najbolji projekt. Na ovoj polusatnoj prezentaciji ćemo pokazati koji se tipični problemi pojavljuju kod upravljanja portfeljem i koje tehnike imamo na raspolaganju.