Primož Zupan

Primož Zupan

Primož Zupan radi na poziciji Idea Managera i voditelja Halcom Studia od 2013. godine.  Odgovoran je za upravljanje idejama u svim područjima – selekcija i razvoj najboljih ideja u najbolje prototipove i iz najboljih prototipova u najbolje proizvode. Kao Idea Manager, podržava tvrtkine inovatore u razvoju i prototipiranju procesa njihovih ideja kroz vođenje, pronalazak pravih članova projektnog tima i promoviranje prototipova kod budućih korisnika. 2014. je započeo inicijativu Halcom = HIP! (House of Innovative People) koja podržava interni razvoj kulture inovacija u Halcomu.

Prije ove pozicije radio je kao a Sales Manager, voditelj kabineta ministra i prodajni predstavnik. Diplomirao je sociologiju i upravljanje ljudskim resursima na Sveučilištu u Ljubljani.

Opis predavanja: Kako upravljanje idejama izgleda u praksi? Što je uloga Idea Managera?

ZAŠTO? Inovativno (lean) upravljanje idejama i razvoj najboljih inovativnih ideja su ključ uspjeha svake tvrtke koja želi biti vodeća na tržištu. Halcom je toga svjestan te su upravo zbog toga pokrenuli inicijativu Halcom = HIP! (House of Innovative People!).  Prvi korak u tome je bilo uspostaljanje Halcom studija sredinom 2013 kako bi se razvoju najboljih internih i eksternih ideja dao poseban poticaj i podrška.  Cijeli proces podržan je kroz IT platformu i vodi ga Idea Manager koji se brine o tome da Halcom Studio gradi dva mosta: interni (od ideje do prototipa, stvarajući inovativnu kulturu) i eksterni (od prototipa do komercijalnog produkta, stvarajući i zadovoljavajući buduće potrebe tržišta).

Uz tehnički dio, najbitniji dio je utjecaj na ljude. Prvi rezultati su sjajni! Svi su čekali priliku: od 120 zaposlenika dobili smo 60 ideja u 2013. godini, potvrdili 30, razvili 15, od koji su 6 prototipovi. 2014. brojevi su narasli: 71 primljena ideja, potvrđenih 37, razvijenih 19 od kojih su 10 prototipovi. Primili smo i ideje od vanjskih inovatora. Sve pokazuje da se sredstva uložena u HIP! vraćaju, ne samo kroz produkte nego i kroz atmosferu u organizaciji, ponašanje, kulturu i naše vrijednosti: kreativnost, fleksibilnost, otvorenost, zadovoljstvo radom i odgovornost.

Ova prezentacija će pokazati Halcomove najbolje prakse u upravljanu idejama i ulogu Idea Managera u tom procesu.