Pavel Gregorić

pavel

Pavel Gregorić je nepopravljivi svaštar. Bavi se antičkom i ranom novovjekovnom filozofijom, astronomijom, poviješću i filozofijom znanosti, filozofijom uma i svijesti. Piše, predaje, izlaže na znanstvenim konferencijama, istupa u javnosti u vezi sa znanstvenim, obrazovnim i vjerskim politikama. Na poslu pokušava sudjelovati u upravljanju fakultetom, a kod kuće pokušava sudjelovati u odgajanju dvoje osnovnoškolaca – oboje s djelomičnim uspjehom. Diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao i doktorirao filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu, usavršavao se u Budimpešti, Berlinu i Berkeleyu. Od 2011. radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje obnaša dužnost prodekana za međunarodnu suradnju. Trenutno ga zaokupljaju dva pitanja u vezi s obrazovnim sustavom: Što bi trebalo napraviti da škole i fakulteti postanu ustanove za 21. stoljeće? Što bi 21. stoljeće trebalo napraviti za svoje škole i fakultete?

Okrugli stol: Kreativnost u visokom obrazovanju

IT je područje koje se iz godine u godinu mijenja, vrlo teško možemo predvidjeti kako će naš posao, projekti, alati i procesi izgledati u sljedećih pet,  a ponekad i manje godina. Konstantno učimo, prilagođavamo se, moramo pronaći kreativna rješenja na sve izazove, one svakodnevne, ali i one dugoročne i strateške. S obzirom na tu situaciju, kreativnost postaje sve bitnija na svakom radnom mjestu, bez obzira na opis posla i odgovornosti. Može li se kreativnost naučiti?

Sustav obrazovanja u velikoj mjeri izgrađuje mlade ljude koji dolaze na tržište rada. Interakcija akademskih institucija i poslovnog svijeta bitnija je nego ikada prije kako bi svi koji dolaze na tržište rada bili spremni odgovoriti na izazove koje očekuju i njih i njihove buduće tvrtke. Njihove radne navike, stav prema poslu i radu, način rada u timovima, odnos s autoritetima, definicija uspjeha, želja za preuzimanjem odgovornosti za vlastito znanje, rad i kreaciju su formirane kroz petnaest i više godina obrazovanja. Ako je cilj sustava obrazovanja stvoriti nove generacije kreativnih i proaktivnih ljudi, koji su načini na koje taj sustav treba funkcionirati, što se sada radi na dobar način,  a koje su promjene doborodošle ili čak i nužne?

Na ovom okruglom stolu naši će gosti dati sliku sadašnjosti i potencijalne budućnosti kreativnosti u visokom obrazovanju i pokušati se dogovoriti oko načina na koji i akademija i industrija mogu zajedno pripremiti nove generacije na izazove koji nas očekuju.

Potvrđeni gosti:

Željka Car, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Pavel Gregorić, Odjel za filozofiju, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Dejan Vinković, PMF Split, Institut sinergije znanosti i društva

Hrvoje Šimić, CROZ