Damir Prusac

9bcde2d5-b328-48a5-8a3e-1382025387ad

Damir Prusac vodi R&D operacije u Unit ICT for Industry and Society u tvrtki Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Fokusiran je na ICT rješenja u eBusiness  i eHealth domenama i platformama za strojnu komunikaciju. Damir je radio u raznim organizacijama širom Europe te na raznim proizvodnim linijama u telekomunikacijskom području, u istraživanju, razvoju produkata, održavanju produkata i korisničkoj podršci. Jedan je od pionira i strastveni praktičar lean i agile softverskog razvoja. Drži predavanja o Scrumu na Fakuletu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Radi i na promociji lean i agilnih principa u zajednici i širem društvu kao podpredsjednik udruge Agile Croatia.

Opis predavanja: The Lean and Agile (anti) Patterns

Stvaranje prave responzivne, fleksibilne i učinkovite organizacije vezano je prakse koje su bazirane na agilnim i lean metodologijama. Bitno je razumjeti principe na kojima se te prakse baziraju i kulturu stvorenu na tim principima. Takva kultura je podržana i održana atmosferom koju stvara agilni leadership koji nije vezan isključivo za ljude koji su menadžeri. Tu kulturu je teško sagraditi sa spomenutim principima, a lako uništiti s krivim ponašanjem.

Jednostavnim modelom ponašanja koji ćemo predstaviti, ovo predavanje će prezentirati principe kojima se moramo voditi, ali i pokazati klasične negativne obrasce djelovanja i njihov učinak na rast i transformaciju prema agilnoj organizaciji.